کل محصولات فروشگاه - فروشگاه هایپر فایل - صفحه 7

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
آزمون ماتریس های پیشرونده پیشرفته ریون 34,800 دانلود
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI 26,400 دانلود
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI 36,000 دانلود
آزمون هوش آندره- ری 30,000 دانلود
پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) 6,000 دانلود
تکنیک های فرزند پروری 33,600 دانلود
تحقیق تاثیر مشاوره راه حل محور بر رضایت جنسی و عملکرد خانواده زنان شهر اصفهان 9,600 دانلود
تحقیق سوء ظن 26,400 دانلود
تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ 34,800 دانلود
ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 32,400 دانلود
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻛﻮدﻛﺎن 26,400 دانلود
اصلاح رفتار Behavior modification 28,800 دانلود
راﻫﻨﻤﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 36,000 دانلود
تحقیق اشنایی با درمان کوتاه راه حل محور 32,400 دانلود
پکیج طرحواره درمانی موتابی و فتی 36,000 دانلود
آزمونهای فرافکنی ( آزمونهای جملات ناتمام ) 26,400 دانلود
مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ 12,000 دانلود
scl 90-r پرسشنامه فرم تجدید نظر شده 12,000 دانلود
پرسشنامه سنخ نمای مایزر بریگر 12,000 دانلود
روانشناسی عمومی هیلگارد 36,000 دانلود
راهنمای ام . سی . ام . آی (میلون 3) 43,200 دانلود
تحقیق زورگویی 22,800 دانلود
(GADاختلال اضطراب فراگیر ( 26,400 دانلود
فرم مصاحبه تشخیصی بالینی 26,400 دانلود
ﻛﺎوش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ طلاق : ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻧﺪد ﺗﺌﻮری 25,200 دانلود
شایع ترین اختلالات کنشی جنسی و برخی رهنمودهای درمانی 36,000 دانلود
جزوه روانشناسی تربیتی 40,800 دانلود
نشانه شناسی کلیات تشخیص 30,000 دانلود
نقاشی کودکان (کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک) 40,800 دانلود
گزارش موردی اختلال هویت جنسی 6,000 دانلود
پاورپوینت آموزش مدیریت رفتاری والدین(برنامه فرزندپروری مثبت) 34,800 دانلود
پاورپوینت کارگاه آموزشی تنظیم هیجان در پیشگیری از طلاق 27,600 دانلود
پاورپوینت سوگ دركودكان و راههای مواجه با آن 25,200 دانلود
پاورپوینت شناخت درمانگری گروهی 16 جلسه ای 40,800 دانلود
پاورپوینت قصه عشق 28,800 دانلود
پاورپوینت اختلالات دوقطبی بر اساس dsm-v 27,600 دانلود
پاورپوینت نشانه شناسی بیماری روانی 43,200 دانلود
پاورپوینت اختلالات شخصیت 34,800 دانلود
پاورپوینت آرامسازی کاربردی 27,600 دانلود
پاورپوینت کارگاه آموزشی شکست های عشقی وعاطفی 31,200 دانلود
پاورپوینت مصاحبه بالینی-کاربردی 34,800 دانلود
پاورپوینت اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی در فاجعه 31,200 دانلود
پاورپوینت مهارت کنترل خشم 32,400 دانلود
پاورپوینت مخاطرات فضای مجازی و قانون جرایم رایانه‌ای 26,400 دانلود
پاورپوینت تاب آوری وعزت نفس 31,200 دانلود
پاورپوینت چرا سندرم شکست عاطفی تروماتیک است؟ 22,800 دانلود
پاورپوینت فرایند درمان در زوج درمانی بوئن 34,800 دانلود
پاورپوینت اختلالات رشدی 26,400 دانلود
پاورپوینت تیپ های شخصیت 36,000 دانلود
پاورپوینت آموزش خانواده 25,200 دانلود

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی