کل محصولات فروشگاه - فروشگاه هایپر فایل - صفحه 6

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
گنج نامه اراک PDF 34,800 دانلود
پاورپوینت آموزش درس بیست و دوّم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی 19,200 دانلود
پاورپوینت آموزش درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی 19,200 دانلود
پاورپوینت آموزش درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی 19,200 دانلود
پاورپوینت آموزش درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی 19,200 دانلود
سورس اندروید بازی حدس کلمه مشابه آمیرزا 79,200 دانلود
پاورپوینت آموزش درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی 19,200 دانلود
فرهنگ سازمانی 28,800 دانلود
پاورپوینت آموزش درس دهم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی 15,600 دانلود
ارزیابی کار و زمان 28,800 دانلود
تفسیر نمرات آزمون 16عاملی کتل 21,600 دانلود
آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) 15,600 دانلود
پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا MMPI فرم بلند ( 566 سؤالی ) 34,800 دانلود
راهنمای آزمون ویسكانسین 13,200 دانلود
آزمون شخصیتی بندر – گشتالت 19,200 دانلود
آزمون هوش وکسلر بزرگسال 15,600 دانلود
آزمون حافظه وكسلر ( فرم الف ) 28,800 دانلود
آزمون هوش وکسلر کودکان 12,000 دانلود
راهنمای اجرای ماتریس های پیشرونده ریون بزرگسال 13,200 دانلود
راهنمای آزمون ریون پیشرفته 26,400 دانلود
راهنمای اجرای ماتریس های پیشرونده ریون بزرگسال 13,200 دانلود
درمان خیانت زناشویی بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری 6,000 دانلود
راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 6,000 دانلود
پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) 6,000 دانلود
راهنمای آزمون مكعب های كهس 12,000 دانلود
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 30,000 دانلود
پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر 13,200 دانلود
پرسشنامه شخصی كالیفرنیا 13,200 دانلود
پرسشنامه سلامت روانی عمومی فرم 28 سوالی 12,000 دانلود
پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) 21,600 دانلود
هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر 18,000 دانلود
پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر 6,000 دانلود
پرسشنامه اضطراب امتحان 6,000 دانلود
مقیاس خودکنترلی 6,000 دانلود
) S.A.S) مقیاس اضطراب زانک 8,400 دانلود
مقیاس خودپنداره کودکان 30,000 دانلود
AGQپرسشنامه پرخاشگری 6,000 دانلود
پرسشنامه خود بیمارانگاری 26,400 دانلود
پرسشنامه استرس کودرون 18,000 دانلود
کاربرد نسخه نوین هوش آزمای تهران - استانفورد – بینه در راستای تشخیص ناتوانی یادگیری 22,800 دانلود
تست افسردگی بگ 8,400 دانلود
ﺮاهنمای رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند 26,400 دانلود
پرسشنامه ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ 13,200 دانلود
پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی 13,200 دانلود
پرسشنامه سنجش سازگاری بل ( فرم بزرگسال) 21,600 دانلود
پرسشنامه سازگاری کودکان 7,200 دانلود
آزمون هوش هیجانی بار-ان 30,000 دانلود
آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس 2 فرم A ، B 30,000 دانلود
آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس 3 فرم A ، B 28,800 دانلود
C.A.T آزمون اندر یافت كودكان 26,400 دانلود

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی